Ελεγκτές και Σύμβουλοι

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές:

DELOITTE

 

Νομικοί Σύμβουλοι:

 

Κύπρος
Ιωαννίδης Δημητρίου Δ.Ε.Π.Ε
Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε
Λ. Παπαφιλίππου & Σια Δ.Ε.Π.Ε
Χρύσης Δημητριάδης & Σια Δ.Ε.Π.Ε
Λ. Πελεκάνος & Συνεργάτες Δικηγόροι & Νομικοί Σύμβουλοι
Χρυσαφίνης & Πολυβίου Δ.Ε.Π.Ε

Κώστας Π. Δημητριάδης Δ.Ε.Π.Ε

Phinopoulou Legal Practice

S. Sampson & Associates LLC

 

Ελλάδα
Ρούσσος & Χατζηδημητρίου Δικηγορική Εταιρεία
Παμπούκης, Μαραβέλης, Νικολαϊδης & Συνεργάτες
Deucalion Rediadis LP

LCI Law

 

Ηνωμένο Βασίλειο
Hill Dickinson LLP

Scroll to Top