Ελεγκτές και Σύμβουλοι

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές:

DELOITTE

 

Νομικοί Σύμβουλοι:

 

Κύπρος
Ιωαννίδης Δημητρίου Δ.Ε.Π.Ε
Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε
Λ. Παπαφιλίππου & Σια Δ.Ε.Π.Ε
Χρύσης Δημητριάδης & Σια Δ.Ε.Π.Ε
Λ. Πελεκάνος & Συνεργάτες Δικηγόροι & Νομικοί Σύμβουλοι
Χρυσαφίνης & Πολυβίου Δ.Ε.Π.Ε

 

Ελλάδα
Τσιμπανούλης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία
Ρούσσος & Χατζηδημητρίου Δικηγορική Εταιρεία
Παμπούκης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία
N. Ginis – D. Neri
Ince & Co International Law Firm
Ηλίας Δημητρίου

 

Ηνωμένο Βασίλειο
Hill Dickinson LLP
Hollman Fenwick Willam France LLP
Campbell Johnston Clark LLP
Linklaters LLP

 

Ιταλία
Batini Traverso & Associat

Scroll to Top