Επικοινωνία

Invalid Email
Invalid Number
Please check the captcha to verify you are not a robot.

Louis Plc
Λεωφόρος Λεμεσού, αρ. 11
2112 Λευκωσία
Τ.Θ. 21301, 1506 Λευκωσία
T: 00357-22588000

Σχέσεις Επενδυτών

Κώστας Χατζημάρκος
Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων
T: 00357-22588160
F: 00357-22442957
E: investors@louisgroup.com

Ιστοσελίδες
Louis Plc: www.louisplc.com
Louis Hotels: www.louishotels.com
Celestyal Cruises: www.celestyalcruises.com
Louis Travel: www.louistravel.com
LGS Handling: www.goldair-handling.com

Scroll to Top