Επιτροπές Εταιρικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Ελέγχου

Ανεξάρτητος, Μη εκτελεστικός/Πρόεδρος:

Χρίστος Μαυρέλλης

Ανεξάρτητος, Μη εκτελεστικός/Μέλος:

Χριστάκης Ταουσιάνης

Ανεξάρτητος, Μη εκτελεστικός/Μέλος:

Ευγενία Χριστοδούλου

Ανεξάρτητος, Μη εκτελεστικός/Μέλος:

Γιώργος Λυσιώτης

Επιτροπή Αμοιβών

Ανεξάρτητος, Μη εκτελεστικός/Πρόεδρος:

Γιώργος Λυσιώτης

Ανεξάρτητος, Μη εκτελεστικός/Μέλος:

Ευγενία Χριστοδούλου

Ανεξάρτητος, Μη εκτελεστικός/Μέλος:

Χρίστος Μαυρέλλης

Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Ανεξάρτητος, Μη εκτελεστικός/Πρόεδρος:

Ευγενία Χριστοδούλου

Μη Ανεξάρτητος, Μη εκτελεστικός/Μέλος:

Θεόδωρος Μίτλετον

Εκτελεστικός/Μέλος:

Λούης Λοΐζου

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Ανεξάρτητος, Μη εκτελεστικός/Πρόεδρος:

Χριστάκης Ταουσιάνης

Ανεξάρτητος, Μη εκτελεστικός/Μέλος:

Χρίστος Μαυρέλλης

Μη Ανεξάρτητος, Μη εκτελεστικός/Μέλος:

Θεόδωρος Μίτλετον

Ανεξάρτητος, Μη εκτελεστικός/Μέλος:

Γιώργος Λυσιώτης

Επιτροπή Διορισμών

Μη Ανεξάρτητος, Μη εκτελεστικός/Πρόεδρος:

Θεόδωρος Μίτλετον

Εκτελεστικός/Μέλος:

Λούης Λοΐζου

Ανεξάρτητος, Μη εκτελεστικός/Μέλος:

Χριστάκης Ταουσιάνης

MANAGEMENT

HOTEL SECTOR: LOUIS HOTELS

Chief Executive Officer:

Ιάσωνας Περδίος

Chief Financial Officer:

Μάριος Ιωάννου

Chief Commercial Officer:

Πόπη Τάντα-Δημητρίου

Chief Operations Officer:

Μάριος Περδίος

Chief Accountant:

Άγγελος Περδίος

Chief Engineer:

Πάμπης Μυλωνά

Corfu Area Manager:

Ποσειδώνας Θεοδώρου

Paphos Area Manager:

Χρίστος Ζένιος

Famagusta Area Manager:

Στάθης Κωνσταντίνου

CRUISE SECTOR: CELESTYAL CRUISES

EXECUTIVE LEADERSHIP TEAM

Chief Executive Officer:

Κρις Θεοφιλίδης

Chief Operating Officer:

Καπετάνιος Γιώργος Κουμπενάς

Chief Commercial Officer:

Lee Haslett

Chief Financial Officer:

Μάριος Θεοδοσίου

Director, Transformation & Strategic Projects:

Eduardo Aranda

Vice President IS&T:

Βασίλης Χαντζής

General Counsel:

Αγγελική Καπάτου

Vice President People & Culture:

Taleen Tchalikian

Scroll to Top