Εταιρικό Προφίλ

Η Louis plc, μέλος του Ομίλου εταιρειών Louis, αποτελεί σήμερα μια από τις κορυφαίες κυπριακές εταιρείες στον κλάδο του τουρισμού στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η Louis plc επικεντρώνεται περισσότερο στον ξενοδοχειακό τομέα, σε Κύπρο και Ελλάδα μέσω της θυγατρικής Louis Hotels Public Company Ltd (26 ξενοδοχεία και στις υπηρεσίες επισιτισμού) και στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού (κρουαζιέρες) μέσω της θυγατρικής Celestyal Cruises Ltd (2 κρουαζιερόπλοια).

Ιστορικό Ίδρυσης και άλλες Εταιρικές Εξελίξεις

Η Louis plc ιδρύθηκε στη Λευκωσία το 1998 ως ιδιωτική εταιρεία με την ονομασία Louis Cruise Lines Ltd με σκοπό να αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου των πλοιοκτητριών εταιρειών καθώς και των υπολοίπων εταιρειών του Ομίλου Louis που δραστηριοποιούνταν στον τομέα της κρουαζιέρας. Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε το 1999 να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την μετατροπή της σε δημόσια και τον Αύγουστο του 1999 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Όραμα

The vision of Louis plc is to establish itself as the leading tourism Organization in the Southeastern Mediterranean, by offering high quality services to its customers and to its business partners and by upgrading the tourism product offered in both Cyprus and Greece. The Company aims to strengthen and enhance its strategic alliances with major International Tour Operators, as well as to further expand its activities by adding new hotel units.

Scroll to Top